Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Als het aan het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu ligt, krijgen kinderen op de basisschool in de toekomst geen les meer in het rekenen met breuken. De adviescommissie vindt het huidige lesprogramma op de basisschool te vol en geeft de voorkeur aan leren rekenen met kansen. Dit melden de Telegraaf en RTL Nieuws.

Curriculum.nu bestaat uit negen zogeheten ontwikkelteams van leerkrachten en schoolleiders die zich bezighouden met het onderwijsaanbod en de herzieningen in het curriculum die nodig zijn om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. De werkgroep die zich buigt over het onderdeel Rekenen & Wiskunde is van mening dat het niet meer nodig is om kinderen te leren rekenen met abstracte breuken. De commissie ziet liever dat het rekenonderwijs dicht aansluit op de dagelijkse praktijk.

Diverse docenten en onderwijsdeskundigen hebben zich al tegen dit plan geuit. Zij zijn het niet met de zienswijze eens dat het leren van abstracte breuken geen nut heeft in de dagelijkse praktijk. Abstract rekenen versterkt het gevoel met getallen en daar hebben kinderen later alleen maar profijt van, stellen de tegenstanders. Bovendien voorzien leraren ook problemen in het voortgezet onderwijs als kinderen op de basisschool geen breuken meer hebben gehad. Emeritus hoogleraar Wiskunde Jan van de Craats (UvA) noemt het voorstel om breuken af te schaffen “volstrekt verwerpelijk”.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids