Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen
Het merendeel van de schoolleiders vindt dat de eindtoets als second opinion na het schooladvies in groep 8 gehandhaafd moet worden. Wel pleit 13 procent hiervan voor het vervroegen van de toetsafname. Een kleine kwart van de schoolleiders is sowieso tegen een eindtoets in groep 8. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). 
Bijna de helft van de schoolleiders (48 procent) vindt dat eerst het schooladvies gegeven moet worden en daarna de eindtoets afgenomen moet worden. 13 procent wil daarbij ook dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen dan nu het geval is. Bijna 25 procent van de schoolleiders vindt alleen een schooladvies voldoende. 9 procent wil de eindtoets voor het schooladvies afnemen. 
 
De AVS vindt dat de school in principe voldoende informatie moet hebben vergaard over elke leerling om een gefundeerd schooladvies te kunnen geven. “Wij vinden het inzetten van de eindtoets als second opinion, om door geformaliseerde heroverweging de kansrijkheid te vergroten, een goede zaak”, aldus de AVS. In het belang van de leerling wil de vereniging de eindtoets later in het jaar laten afnemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids