Normal_samen__afspraak

In de week van 19 november wordt extra aandacht gevraagd voor kindermishandeling. Deze week tegen kindermishandeling 2018 staat helemaal in het teken van samenwerking tussen professionals. Het thema van dit jaar is: Ik maak het verschil. Dit meldt de Kinderbescherming en de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen ook aan iets te doen. In Nederland groeien ongeveer 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de week tegen kindermishandeling worden krachten gebundeld, kennis en ervaring gedeeld en van elkaar geleerd.
 
Scholen en hun schoolbesturen zijn een belangrijke schakel in de keten om kindermishandeling te helpen aanpakken. Om dit verder te versterken, is twee jaar geleden de Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) opgericht. Hierin zijn de PO-Raad, VO-raad, AVS, Bracheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang verenigd. 
 
De BKT wil peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen helpen om ouders met opvoedingsproblemen door te verwijzen naar de juiste hulpinstanties. Doel is ook om de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verder onder de aandacht brengen van professionals. Aan de hand van vijf stappen kan bepaald worden of een docent of schoolleider een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er hulp kan worden ingezet. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids