Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat maakte minister Ollongren zojuist bekend tijdens haar bezoek aan basisschool De Kameleon in de Haarlemmermeer. Dit meldt Rijksoverheid.

Het innovatieprogramma waarvoor Ollongren het startschot geeft, moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Want op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een knelpunt.
 
92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop. Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak.
 
Hiervoor is een speciale stuurgroep samengesteld bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad. Platform31 en Ruimte-OK, die het programma coördineren, ontwikkelen een ondersteuningsprogramma. Uitgangspunt is dat ook scholen die niet zijn geselecteerd, kunnen profiteren van lessen uit het innovatieprogramma.
 
“De kennis en ervaring die binnen het innovatieprogramma worden opgebouwd, delen we actief met gemeenten en schoolbesturen. Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk scholen versneld aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun schoolgebouwen”, aldus Ollongren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids