Normal_naamlo

De gemeenteraad van Zoetermeer moet een vestiging van de islamitische basisschool Yunus Emre opnemen in het gemeentelijke plan van scholen. Daarmee komt de basisschool voor bekostiging in aanmerking. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media had al eerder bepaald dat de school in het plan van scholen moest worden opgenomen, nadat de gemeenteraad van Zoetermeer dat eerder weigerde. Zoetermeer kwam tegen het besluit van de minister in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar die verklaarde dat vandaag (14 november 2018) ongegrond. Dit meldt de Raad van State.

Om een bijzondere school te starten moet een schoolbestuur met een prognose aannemelijk maken dat een nieuwe school de zogenoemde 'stichtingsnorm' haalt, en dus op voldoende leerlingen kan rekenen. Als de school die norm haalt, staat in de wet dat de gemeente de school in een gemeentelijk plan van scholen moet opnemen. Voor de prognose moet een vergelijking worden gemaakt met een vergelijkbare gemeente

Volgens Yunus Emre is de belangstelling voor islamitisch basisonderwijs in de gemeente Zoetermeer vergelijkbaar met die in de gemeente Maastricht. Maar de gemeente Zoetermeer is het met die vergelijking niet eens. De Afdeling bestuursrechtspraak is in navolging van de minister echter van oordeel dat de twee gemeenten vergelijkbaar zijn, wat betreft de belangstelling voor islamitisch onderwijs.

Zo beschikken Zoetermeer en Maastricht over een vergelijkbare 'opbouw, stedelijkheid en adressendichtheid'. Dat de leerlingdichtheid in de twee gemeenten verschilt omdat er in Zoetermeer meer kinderen in de basisschoolleeftijd wonen dan in Maastricht, levert geen probleem op. Dat is in dit geval juist een 'positieve indicatie' dat er genoeg belangstelling voor een islamitische school in Zoetermeer zal zijn, aldus de minister. Daarnaast is het totaal aantal inwoners met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in beide gemeenten nagenoeg hetzelfde en heeft Zoetermeer  meer inwoners met een herkomst uit een ander islamitisch land. Ook dat is een positieve indicatie voor de belangstelling voor islamitisch onderwijs in Zoetermeer, stelde de minister.

Al met al heeft Yunus Emre "aannemelijk gemaakt dat voor haar nieuwe vestiging in Zoetermeer aan de stichtingsnorm kan worden voldaan." Dat betekent dat de gemeenteraad de vestiging moet opnemen in het gemeentelijke plan van scholen. Hiermee komt de school vervolgens in aanmerking voor bekostiging door de minister.    

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids