Normal_woordenschat

Vandaag start de Week van de Woordenschat, een initiatief van Cito. Met de Woordenschat Vlog Challenge daagt Cito basisschoolleerlingen uit om met hun klas een vlog te maken over hun stad of dorp, met daarin vijf typerende woorden uit hun stad of dorp en een nieuw verzonnen Nederlands woord. Vele scholen hebben inmiddels gehoor gegeven aan de oproep en hun vlog gedeeld op www.woordenschatvlog.nl. 

De week werd in het leven geroepen om stil te staan bij het belang van een rijke woordenschat als basis voor alle andere schoolvakken. Een grote woordenschat opent niet alleen deuren naar kennis, maar geeft kinderen ook de kans om zich uit te drukken en een verhaal te vertellen. Meer informatie over de Woordenschat Vlog Challenge op www.woordenschatvlog.nl.

Woordenschat op school 

Om de leerkracht in de klas optimaal te ondersteunen bij het inzichtelijk maken en het vergroten van de woordenschat van hun leerlingen, lanceert Cito dit schooljaar nieuwe woordenschattoetsen voor groep 3 tot en met 8. De toetsen werden ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerkrachten. De woorden die getoetst worden zijn afkomstig uit de meest recente BasiLex-woordenlijst en op veler verzoek bevatten de toetsen nu ook contextopgaven. Met de toetsen is de groei te volgen op zowel leerling-, groeps- als schoolniveau. Ook worden eventuele achterstanden zichtbaar, waardoor de leerkracht gerichte, extra ondersteuning kan bieden. Ga voor meer informatie naar cito.nl/woordenschat.