Normal_kind_geld

Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage voor scholen en schoolbesturen. Enkele leden van de PO-Raad gaan daarover in gesprek met Ouders & Onderwijs. Dit meldt de PO-Raad.

De vrijwillige ouderbijdrage is in het verleden al vaker onderwerp van discussie geweest. Het komt soms voor dat leerlingen niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of een sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Dat leidt tot situaties waarbij kinderen worden buitengesloten. 
 
Op 7 maart heeft minister Slob van Onderwijs daarom de PO-Raad en de VO-raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage om incidenten te voorkomen. Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen.
 
De PO-Raad heeft daarom het initiatief genomen om met Ouders & Onderwijs richtlijnen en uitgangspunten te ontwikkelen over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs. Belangrijke thema’s hierin zullen zijn: de hoogte van de bijdrage, het uitsluiten van kinderen bij activiteiten en de mate van vrijwilligheid van de bijdrage.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids