Logo_schrjverscentrale

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek naar de opbrengsten van het auteursbezoek, uitgevoerd door Oberon, in opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale. Dit meldt Stichting Lezen.

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat het leesplezier bij de leerlingen wordt vergroot door bezoeken van schrijvers. Na afloop zegt 78 procent van de basisscholieren en 61 procent van de middelbare scholieren het auteursbezoek leuk te hebben gevonden. Een derde begrijpt het boek beter dankzij het bezoek. De helft van de basisschoolleerlingen en drie op de tien middelbare scholieren wil vaker boeken gaan lezen van dezelfde auteur.

Aan het denken zetten

Ontmoetingen tussen schrijvers en leerlingen zorgen ervoor dat verhalen en literatuur zichtbaar en tastbaar worden. Schrijvers vertellen tijdens het bezoek over het creatieve proces en hoe hun leven doorwerkt in het boek. Hiermee zetten ze leerlingen aan het denken.

Het onderzoek signaleert ook verbeterpunten. De voorbereiding in de klas op het bezoek kan beter. 53 procent van de basisscholieren en 35 procent van de middelbare scholieren heeft voorafgaand aan het bezoek een boek van de desbetreffende auteur gelezen of voorgelezen gekregen. Uit de internationale literatuur blijkt dat een gedegen voorbereiding bijdraagt aan succes. Het lezen van het boek en het informatie opzoeken over de schrijver laat leerlingen nadenken over het boek, en helpt hen bij het verzinnen van vragen.

Voorbereiding in de klas

Anne Zeegers: “Een goede voorbereiding is dus essentieel voor een geslaagd schrijversbezoek. De Schrijverscentrale biedt docenten de komende jaren dan ook nog meer handvatten om de voorbereiding te verdiepen, leerlingen voor of na het bezoek aan het lezen te krijgen en daarmee het succes van een bezoek te vergroten. Dit najaar start een pilot met innovatief lesmateriaal: de al bestaande draaiboeken en voorbereidingstips worden uitgebreid met een Menukaart voor basisscholen. Leraren kunnen uit deze Menukaart o.a. praktische en inspirerende lestips en activiteiten kiezen, zoals een vlog van de auteur, creatieve opdrachten of verdiepende vragen bij de boeken.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids