Normal_kind__po__kov__so__buiten_spelen__verveling__zomer

Kinderen moeten ook in de vakantie blijven oefenen met lesstof, zeggen basisschoolleraren. Ouders zouden hun kinderen, al dan niet spelenderwijs, moeten laten lezen en rekenen. Zo voorkomen ze dat de lesstof na de vakantie weer helemaal is weggezakt. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

In het nieuwe schooljaar hebben leerkrachten soms wekenlang nodig om de leerlingen weer op het juiste niveau te krijgen van voor de zomervakantie. Volgens de leraren komt dat doordat ouders minder tijd steken in lezen, rekenen en schrijven met hun kinderen. Vooral voor kinderen die moeite met de lesstof hebben, en leerlingen van groep 3 en 4 die veel nieuwe dingen leren, zou het goed zijn ook in de vakantie te blijven oefenen.
 
Volgens voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zien scholen de vakantie “als een onderbreking in de continuïteit van het leren”. Ze richten zomerscholen voor basisschoolkinderen op of vragen ouders om met hun kinderen te werken. Dit laatste kan overigens spelenderwijs, bijvoorbeeld door samen te koken en daarbij het recept te lezen. 
 
Deskundigen hebben echter hun twijfels over de noodzaak van schoolwerk tijdens de zomervakantie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids