Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De nieuwe CAO PO 2018-2019 staat online. Op 2 juli is  het onderhandelaarsakkoord ondertekend door de sociale partners. De teksten voor de nieuwe cao zijn nu definitief en als pdf downloadbaar. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao een generieke loonsverhoging van 2,5 procent. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3 procent en 9,5 procent op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.
 
De AVS houdt in september diverse netwerkbijeenkomsten in het hele land om de leden te informeren over de precieze inhoud van de nieuwe cao. De nieuwe CAO PO 2018-2019 is hier te vinden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids