Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het extra geld om de werkdruk tegen te gaan, wordt door scholen voornamelijk besteed aan onderwijsassistenten en extra leerkrachten. Ook kiezen scholen voor het inzetten van extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt dat twee derde van de scholen inmiddels weet hoe ze de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord gaan inzetten. Het meeste geld wordt besteed aan onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten. Daarnaast kiezen scholen voor extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. Ook wordt het extra geld ingezet voor zaken zoals het aanstellen van een eventmanager, inzet bij pauzes, ict en ambulante uren voor alle leerkrachten. 
 
Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.
 
Schoolteams en schoolleiders mogen zelf bepalen wat op hun school het meeste effect heeft. Voor de ene school zal dat zitten in extra handen, bijvoorbeeld door inzet van vakleraren voor gym of muziek, onderwijsassistenten of een conciërge. Voor een andere school valt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ICT. Uit de peiling van de AVS blijkt echter dat op 10 procent van de scholen de schoolleider niet volledig de bevoegdheid heeft gekregen van het schoolbestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids