Normal_budget_geld_bezuinigingen

CNV Onderwijs vindt dat schoolbesturen in het basisonderwijs zich aan de cao-afspraken over lerarensalarissen moeten houden. Vorig jaar heeft CNV de schoolbesturen daar via een brief op aangesproken, maar veel scholen blijken zich niet te houden aan de regels. Gisteren maakte DUO bekend dat slechts 26 procent van de leraren in de LB-salarisschaal zit en er te veel leerkrachten in de laagste schaal (LA) blijven. Dat meldt CNV Onderwijs.

In de regels staat echter dat op zijn minst 40 procent van de leerkrachten in de LB schaal moet zitten. Het afgelopen jaar hebben bestuurders van CNV Onderwijs op uitnodiging een aantal scholen bezocht. Uit die gesprekken kwam naar voren dat lang niet alle scholen op de hoogte zijn van de cao-afspraken over salarissen. Een deel andere scholen kenden de regels wel, maar kwamen met uiteenlopende excuses waarom leerkrachten niet doorstromen naar de LB-schaal.

CNV Onderwijs wil dat de afspraken worden nagekomen en dat de laagste schaal wordt afgeschaft. Bovendien moet de zogeheten lumpsum duidelijker worden verdeeld in materieel aan de ene kant en personeel aan de andere kant. Op die manier moet helder worden hoeveel geld er beschikbaar is voor salarissen.

Dat er meer geld nodig is voor het primair onderwijs, en dan met name voor de salarissen van leerkrachten, is al langer bekend. Het PO-Front maakt zich sterk voor deze loonsverhoging. Van dat front maakt ook CNV Onderwijs deel uit. Niet alleen schoolbesturen moeten zich aan de afspraken houden, ook de politiek moet zorgen voor meer geld om het tekort aan leraren te verhelpen en ervoor te zorgen dat het vak leerkracht wint aan populariteit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids