Normal_school_les_klas_boeken

Fracties in de Eerste Kamer hebben opnieuw aan minister Hoekstra van Financiën gevraagd of hij de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro voor het onderwijs kan verzachten of ongedaan kan maken. Dit schrijven zij hem in een brief. De minister had al eerder aangeven geen mogelijkheden te zien om deze korting te schrappen. Dit meldt de VO-raad.

De fractieleden schrijven zich te verbazen over de constatering van minister Hoekstra de doelmatigheidskorting niet te kunnen verzachten. Ze verzoeken hem “alsnog uitvoering te geven aan de motie-Postema c.s., waarbij tevens wordt aangegeven welke opties zijn onderzocht en welke mogelijkheden de minister de komende jaren ziet om genoemde doelmatigheidskorting te verlagen en bij voorkeur ongedaan te maken”. Mocht dit echt niet lukken, dan willen de fractieleden concreet en per onderwijssector op papier hebben "hoe de korting zich verhoudt tot de extra investeringen en wat de impact is op het primaire proces en de met de investeringen beoogde kwaliteitsverbeteringen".
 
Minister van Financiën Hoekstra had eind januari aangegeven dat het niet mogelijk is om de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro op het onderwijs te verzachten of ongedaan te maken. Het huidige kabinet zou geen structurele dekking hebben voor het begrotingsgat dat het vorige kabinet heeft achtergelaten. Dit zei hij naar aanleiding van een motie vanuit de Eerste Kamer waarin de regering opgeroepen werd om te bekijken of de doelmatigheidskorting verzacht of zelfs ongedaan kon worden gemaakt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids