Normal_wilhelmus_bladmuziek

Onderwijsminister Slob vindt dat de Wilhelmuslessen zoals die in het regeerakkoord staan omschreven binnen de curriculumherziening passen. “Het Wilhelmus is daarbij onderdeel van een breder perspectief van onze (cultuur)geschiedenis en wat ons bindt”, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. 

Slob antwoordde hiermee op Kamervragen over een peiling van Verus onder haar leden over het regeerakkoord. Uit deze peiling kwam uit naar voren dat er behoorlijk wat weerstand was tegen de verplichtte Wilhelmuslessen. Slob laat weten geen verplichte Wilhelmuslessen op te willen leggen, maar benadrukt dat het kabinet het belangrijk vindt “dat de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden wordt vergroot, zodat onze gemeenschappelijke identiteit wordt versterkt.” Het Wilhelmus is daarbij “een symbool met cultuurhistorische waarde, dat bijdraagt aan een gevoel van onderlinge verbondenheid”.  
 
Dat betekent dat het Wilhelmus in de curriculumherziening wordt meegenomen. Bij een onderdeel hiervan, het burgerschapsonderwijs, wordt nagedacht over hoe onze gezamenlijke identiteit een plek krijgt en hoe het Wilhelmus als nationaal symbool hieraan bijdraagt. Volgens Slob hebben leraren en scholen een sleutelrol in de curriculumherziening, “zodat er straks een curriculum is dat wordt gedragen en waarbij in de praktijk ruimte is voor een invulling die bij de school past”. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids