Normal_wilhelmus_bladmuziek

Het verplicht aanleren van het Wilhelmus op basisscholen is volgens veel christelijke basisscholen geen goed idee. Ook een bezoek aan het Rijksmuseum zou wat betreft deze scholen geen verplichting moeten zijn. Deze en een aantal andere ideeën over culturele activiteiten zijn in het regeerakkoord opgenomen. 70 procent van de christelijke scholen in Nederland vindt dat de regering zich op deze manier te veel bemoeit met de onderwijsinhoud. Dat meldt De Telegraaf.

Het plan voor het verplicht stellen van het Wilhelmus is afkomstig van CDA-leider Buma. Nog toen de formatie van het nieuwe kabinet aan de gang was, gaf Verus al aan tegen dit plan te zijn. Circa 225 scholen van deze organisatie, die in totaal 4000 katholieke en protestants-christelijke scholen vertegenwoordigt, zijn evenmin blij met de uiteindelijke verplichting zoals die is opgesteld in het regeerakkoord. Ook driekwart van de middelbare scholen ziet de lessen over het Wilhelmus niet zitten.

Volgens CDA-Kamerlid Rog zijn de scholen niet tegen het Wilhelmus of de culturele lessen op zich, maar gaat het vooral om de verplichting die afwijzend wordt beoordeeld. Een meerderheid van de scholen in ons land is namelijk positief over de plannen voor de Wilhelmus-lessen. Volgens Rog is het voor het CDA van belang dat kinderen op scholen leren over het fundament van de samenleving.

Behalve dat een meerderheid van de christelijke scholen tegen de Wilhelmus-lessen is, geeft 60 procent van die scholen eveneens aan niet meer regels te willen over de te behalen doelen voor wat betreft techniek en seksuele diversiteit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids