Normal_verwarming__cv__kachel__temperatuur__warm__winter

Alle 230 schoolgebouwen in Den Haag moeten vóór 2040 energieneutraal worden. Dat is het plan van de gemeente Den Haag. In de eerste plaats geldt dat voor nieuw te bouwen schoolgebouwen. Daarnaast moeten er bij huidige panden die niet worden verbouwd energiescans worden uitgevoerd om te bepalen wat er nodig is om een energieneutrale school te realiseren. Dat melden Omroep West en NOS.

Het gaat zowel om basisscholen als middelbare scholen in de hofstad. Deze scholen hebben bij elkaar een vloeroppervlak van 600.000 m2. Het gasverbruik is circa 6 miljoen kubieke meter en voor elektriciteit ligt het verbruik van de panden op 18 miljoen kilowattuur. De CO2-uitstoot wordt voor een groot deel veroorzaakt door dit energieverbruik van gebouwen.

Het college heeft de Haagse gemeenteraad een aantal voorstellen voorgelegd voor het uitvoeren van de plannen. De gemeente zegt de energiebesparende maatregelen voor de nieuwbouw van scholen te willen betalen; die kosten worden jaarlijks geschat op 2,5 miljoen euro. De verwachting is dat er de komende twintig jaar zo’n 110 panden worden vervangen door nieuwbouw.

Ook wat betreft de kosten voor blijvende schoolgebouwen wil de gemeente meebetalen. Dat geldt niet alleen voor de energiescans, maar ook voor de benodigde maatregelen. Er wordt door de gemeente eenmalig 500.000 euro uitgetrokken voor die scans. Daarnaast wordt er voor de komende drie jaar 12 miljoen euro vrijgemaakt voor energieneutrale aanpassingen.

Bij het energieneutraal maken van de gebouwen wil de gemeente overigens ook het techniekonderwijs betrekken. Op die manier moeten er voor jongeren meer (leer)banen komen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids