Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Er komt een onderzoek naar de oorzaak van het dalende niveau van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland. Het onderzoek is aangekondigd in het jaarwerkplan 2018 van de Onderwijsinspectie. Dit meldt NU.nl.

Uit vierjaarlijks internationaal onderzoek (TIMSS) bleek vorig jaar dat 99 procent van de basisschoolleerlingen in groep 6 in Nederland de basisvaardigheden op het gebied van rekenen beheerst. Het basisniveau is hiermee prima in orde. Tegelijk halen in vergelijking met andere landen betrekkelijk weinig Nederlandse leerlingen een hoger niveau hierop. De inspectie wil weten hoe dit komt en wat daaraan gedaan kan worden. 
 
Sinds 2004 kent het rekenonderwijs meer verhalende rekensommen. Sommigen menen dat dit 'realistisch rekenen' mede verantwoordelijk is voor de achteruitgang van het rekenonderwijs. De Onderwijsinspectie vindt dit een achterhaalde discussie: "Je ziet juist dat de afgelopen jaren het realistisch rekenen en de oude vorm van rekenonderwijs, dus het tafels stampen, meer naar elkaar toegroeien.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids