Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Kleuters die teksten uit de Koran verkondigen, ongelovige medeleerlingen uitschelden of geen hand willen geven. Op een Belgische basisschool gebeurde het deze week. De kwestie zorgde ook in Nederland voor veel ophef. De PO Raad wil daarom dat basisscholen mogelijke signalen van radicalisering in de gaten houden. Dat meldt de PO Raad.

De sectororganisatie verwijst scholen naar de speciale themapagina die is opgesteld door Stichting School en Veiligheid. Deze pagina is bedoeld om scholen informatie te geven over wat zij moeten doen als zij signalen van radicalisering in het onderwijs tegenkomen. Ook hoe het thema in de klas bespreekbaar kan worden gemaakt is te lezen op de themapagina. 

De radicale uitspraken van een paar kleuters in België zijn niet uitzonderlijk. Radicalisering en extremisme op scholen is al langer een punt van discussie. De hulppagina van Stichting School & Veiligheid is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld om scholen te ondersteunen. De informatie, hulpmiddelen en lesmaterialen zijn gratis te verkrijgen. In de kennisbank zijn tevens informatiemateriaal en lesbrieven te downloaden. Ook de publicatie Puberaal, lastig of radicaliserend is er te vinden.

Scholen kunnen School en Veiligheid ook bereiken via de helpdesk, die dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur beschikbaar is voor vragen over het onderwerp radicalisering.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids