Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

Het instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs op het beleid van het schoolbestuur lijkt er voorlopig nog niet te komen. Een wetsvoorstel over dat onderwerp is onlangs door demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs opzij gelegd. Dat meldt de AOb.

Het wetsvoorstel was een plan van de Tweede Kamer, nadat eerder al eenzelfde soort bevoegdheid was toegekend voor ondernemingsraden in het mbo. Aanleiding voor de behoefte aan meer financieel instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden is het aantal financiële missers die de afgelopen jaren bij enkele onderwijsinstellingen voorkwamen. Schoolbesturen zouden door meer toezicht kunnen voorkomen dat er verkeerde financiële keuzes worden gemaakt. Dat er niet met het wetsvoorstel is ingestemd, noemt de AOb een stap in de verkeerde richting.

Dekker zegt dat het voorstel juist bij besturenkoepels als bezwaarlijk werd gezien. Daarop maakte de staatssecretaris het wetsvoorstel lichter, door de ‘hoofdlijnen van de begroting’ aan te passen naar ‘hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid’. Het al bestaande adviesrecht van medezeggenschapsraden dit punt zou op die manier een instemmingsrecht worden.

De Raad van State was kritisch over het wetsvoorstel. Er zou te weinig onderbouwing zijn over hoe het instemmingsrecht zich verhoudt tot andere bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Daarnaast vond de Raad van State de term ‘hoofdlijnen’ niet duidelijk genoeg. De Raad adviseerde vervolgens om het voorstel eerst bij het onderwijsveld neer te leggen om input te kunnen krijgen. Dekker heeft laten weten dat het beter is als zijn opvolger in het najaar opnieuw naar het dossier kijkt. Pas dan kan volgens hem worden bekeken of het nieuwe wetsvoorstel er wellicht alsnog komt.

Volgens de onderwijsbond is er al vaak genoeg naar het voorstel gekeken en zijn er al behoorlijk wat aanpassingen geweest. Ook zijn er meerdere gesprekken geweest tussen partijen. Bestuurder Ben Hoogenboom denkt niet dat nog een nieuwe ronde veldconsultatie voor meer of andere informatie gaat zorgen. De AOb hecht veel waarde aan het voorstel en is bang dat er uiteindelijk niets mee wordt gedaan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids