Normal_robot23525

Alle basisscholen in Friesland krijgen aankomend schooljaar een robot. De EDU-robot moet kinderen enthousiast maken voor techniek, zodat er ook in de toekomst goed opgeleid technisch personeel te vinden is. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De EDU-robot is een initiatief van het Innovatiecluster Drachten. Hierin werken  zestien technologisch vooruitstrevende bedrijven, zoals Philips, samen. In dit samenwerkingsverband staat kennisontwikkeling en kennisoverdracht centraal via interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk. Door kinderen al jong enthousiast te maken voor techniek hopen de bedrijven in de toekomt voldoende personeel te hebben.
 
Alle 415 Friese basisscholen zullen daarom in 2017 een robot krijgen. Naast de robots is ook een lespakket beschikbaar. Met mbo-instellingen wordt nog overlegd over een ondersteuningsprogramma voor de basisscholen. Begin 2018 zullen de leerlingen laten zien wat ze aan hun robot geleerd hebben.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids