Normal_dekker__sander

Staatssecretaris Dekker heeft vrijdag 10 februari het voorstel van verschillende onderwijsorganisaties voor een herziend curriculum in het primair en voortgezet onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij zal voor de uitwerking hiervan 4,5 miljoen euro beschikbaar stellen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker staat volledig achter het plan van aanpak zoals die door de Onderwijscoöperatie, de PO- en VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs is gepresenteerd, zo schrijft hij in de Kamerbrief. Om het plan te kunnen uitwerken, moeten leraren de tijd en ruimte krijgen om aan curriculumontwikkeling op landelijk niveau te werken, zo schrijft Dekker. Om dit te bewerkstelligen stelt Dekker tot mei 2018 4,5 miljoen euro beschikbaar om (teams van) leraren en schoolleiders vrij te stellen. Ook komt er geld beschikbaar voor de werkorganisatie en de benodigde inzet van SLO.
 
In het voorstel voor een herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs staat de rol van de leraar centraal. De aanpak vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids