Normal_slechtziend__lezen__leesbevorderingsproject__kinderen__leerlingen

Onderzoekend en ontwerpend leren moet een basisactiviteit worden in het onderwijsaanbod van de school. Maar hiervoor is nadere scholing van de leerkrachten noodzakelijk. Ook de plaats van muziek in het curriculum verdient meer aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 179 schoolleiders. Dit meldt AVS.

Bijna 80 procent van de schoolleiders vindt dat onderzoekend en ontwerpend leren talentontwikkeling van de leerlingen positief stimuleert. Onderzoekend en ontwerpend leren kan vooral worden toegepast in Wetenschap en Techniek. Schoolleiders geven aan dat de implementatie daarvan veel vraagt van de leerkracht en dat daarin maatwerkondersteuning noodzakelijk is. Ook netwerken met andere scholen kan bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
90 procent van de schoolleiders vindt zowel muziek als sport van groot belang als onderdeel van het algehele lesaanbod en vindt dat deze lessen door specifieke vakleerkrachten gegeven moeten worden. 78 procent van de schoolleiders is niet tevreden over de manier waarop muziek in het lesprogramma van de basisschool is geïmplementeerd. Bijna de helft van alle scholen heeft zich ingeschreven op de subsidie ‘Meer muziek in de klas’.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids