Logo_rijksoverheid__logo

“Het is tijd om de ontwikkeling van overheidsbeleid te vernieuwen.” Dat schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel dat vandaag verschijnt in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB). Camps wil daarom anders gaan werken om sneller tot doelgericht beleid komen. Een van de voorbeelden die hij noemt is het vinden van nieuwe onderwijsvormen. “Door met durf naar deze en andere thema’s te kijken wordt het mogelijk om sneller te leren, te prikkelen en met nieuwe ideeën gewenst beleid te creëren.” Dit meldt Rijksoverheid.

In het nieuwjaarsartikel doet secretaris-generaal Camps de oproep om complexe beleidsthema’s vaker met experimenten te benaderen. Dat past ook bij de tijdsgeest: burgers en bedrijven beschikken over meer vaardigheden en hulpmiddelen om informatie tot zich te nemen en te gebruiken. De veranderende dynamiek zorgt er volgens Camps voor dat eenduidige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vaak niet voorhanden zijn. De secretaris-generaal wil met een nieuwe beleidsaanpak onderstrepen dat beleidsmakers nieuwe wegen moeten durven verkennen om  maatschappelijke doelen te realiseren.
 
De secretaris-generaal roept op vaker met durf naar belangrijke thema’s te kijken: “We moeten onzekerheden die bij vernieuwing horen durven accepteren en ruimte geven aan vernieuwing en innovaties.” Met deze betrekken-beginnen-bijsturen-aanpak adviseert Camps het overheidsbeleid de komende jaren verder vorm geven. “Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter benutten van onze weginfrastructuur en het vinden van nieuwe onderwijsvormen. Door met durf naar deze en andere thema’s te kijken wordt het mogelijk om sneller te leren, te prikkelen en met nieuwe ideeën gewenst beleid te creëren.” 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids