Normal_kinderen__meisjes__meisje__schrijven__kleuren__vrienden

Slechts 30 procent van de leerlingen is aan het eind van de basisschool in staat om een boodschap schriftelijk goed over te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van Monica Koster en Renske Bouwer aan de Universiteit Utrecht. De onderzoekers hebben de lesmethode Tekster ontwikkeld om de schrijfvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. Dat meldt Universiteit Utrecht.

Het huidige taalonderwijs op de basisschool zou zich vooral richten op lezen, woordenschat en spelling. Ook zouden docenten minder goed toegerust zijn om schrijfonderwijs te geven. Tekster moet hier verandering in brengen. De methode omvat functionele en motiverende schrijflessen, instrumenten voor het toetsen en beoordelen en scholing voor docenten. De kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een speelse manier een stapsgewijze aanpak leren. In groep 7 en 8 is er ook aandacht voor het teruglezen, evalueren en zonodig reviseren van teksten.

Voor het ontwikkelen van Tekster hebben de Bouwer en Koster literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat schrijfonderwijs succesvol maakt. Ze concluderen dat doelen stellen, instructie over schrijfstrategieën en tekststructuur, feedback en interactie tussen leerlingen tijdens het schrijven de schrijfvaardigheid bevorderen.

De methode is getest in twee grootschalige experimenten, waarbij in totaal 144 leerkrachten en bijna 3000 leerlingen van 52 basisscholen met Tekster werkten. Na 4 maanden waren de schrijfprestaties van de leerlingen met 1,5 leerjaar vooruitgegaan. De toevoeging van scholing voor docenten zorgde ervoor dat zij zich beter toegerust voelden om schrijfonderwijs te geven. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids