Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Scholen mogen in de plaatsingswijzers niet opnemen dat alleen enkelvoudige schooladviezen gegeven mogen worden. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. In de plaatsingswijzer moet voortaan altijd ruimte zijn voor dubbele schooladviezen. Dat meldt de VO-raad.

Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Paul van Meenen (D66) dienden een motie in waarin de regering verzocht wordt een voorstel uit te werken dat ervoor zorgt dat het verboden wordt om in plaatsingswijzers op te nemen dat alleen enkelvoudige schooladviezen gegeven mogen worden. De Tweede Kamer wil er met de aangenomen motie voor zorgen dat leerlingen die baat hebben bij een dubbel schooladvies dat ook altijd kunnen krijgen. Nu krijgen deze leerlingen wel eens een enkelvoudig schooladvies omdat scholen in een regio met elkaar afspreken alleen enkelvoudige adviezen te gebruiken.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs kondigde 24 juni in een brief naar de Kamer al aan dat hij het maken van afspraken in plaatsingswijzers over het alleen geven van enkelvoudige schooladviezen wil gaan verbieden. De PO-Raad en de VO-raad staan achter de aangenomen motie. Zo is de VO-raad van mening dat in de gevallen waarin er nog twijfel is over welk schoolniveau het beste bij een leerling past, ook altijd een dubbel schooladvies gegeven moet kunnen worden. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regel van kracht wordt. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig.

© Nationale Onderwijsgids