Normal_kinderopvang_peuter_kleuter_meisje_speelgoed_spelen

Kleuters hoeven niet formeel te leren op school als zij daar nog niet aan toe zijn. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Steeds vaker willen overheden, schoolbesturen en methodeontwikkelaars kleuters al formeel laten leren. De Tweede Kamer pleit in de motie voor voorwaardenscheppend onderwijs. Hierbij is het ontwikkelingsniveau van kleuters leidend. In de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum moet hiermee ook rekening worden gehouden. 
 
De motie heeft onder andere tot gevolg dat dat leerkrachten van groep 1 en/of 2 geen letterkennis meer hoeven aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn. Kinderen die in augustus nog niet toe zijn aan groep 3 mogen in groep 2 blijven. Leerkrachten mogen aan kleuters wel activiteiten aanbieden die voorbereidend zijn op bijvoorbeeld het leren lezen.
 
De motie is conform de adviezen van kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen. Zij waarschuwen al langer voor de nadelige effecten van toenemende prestatiedruk op de ontwikkeling van kleuters.
 
© Nationale Onderwijsgids