Normal_islam_ramadan_wiki_-c__breakfasting_deel

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het geen probleem als scholen leerlingen vrij geven voor het islamistische Suikerfeest of andere religieuze feestdagen. Dat zegt de staatssecretaris in antwoord op vragen van de PVV. De partij stelde vragen nadat Amsterdamse schoolbesturen bereid bleken om vrije dagen voor niet-christelijke feestdagen te overwegen. Dit meldt Trouw.

De staatssecretaris vindt dat scholen zelf moeten kunnen bepalen of zij leerlingen vrij geven voor de viering van het Suikerfeest. In Nederland heeft iedereen recht op de beleving van de eigen religie en de overheid is dan ook niet van plan om de invoering van religieuze vieringen tegen te houden, aldus Dekker. Hij stelt wel als voorwaarde dat ouders in de medezeggenschapsraad van de school akkoord moeten gaan met de vrije dag.

In januari zei het Breed bestuurlijk overleg van Amsterdamse basisscholen dat het open staat voor de invoering van een vrije dag voor het Suikerfeest. Hiermee reageerde het bestuur op een verzoek van leerlingen van Basisschool Oostelijke Eilanden. Zij vinden dat het Suikerfeest een officiële vrije dag moet worden. Het bestuurlijk overleg toonde begrip voor het verzoek en noemde het belangrijk om open te staan voor andere tradities. Als een groot deel van de bevolking er behoefte aan heeft moet je daar op z'n minst over praten, aldus de voorzitter.

De PVV was het hier niet mee eens. De partij zegt te vrezen dat met de invoering van niet-christelijke feestdagen de Nederlandse identiteit wordt weggegeven en stelde daarover vragen aan het ministerie van Onderwijs en van Sociale Zaken. Overigens zijn er al scholen die islamitische leerlingen vrij geven voor het Suikerfeest. Zij gebruiken daarvoor het beperkte aantal dagen die scholen naar eigen inzicht mogen inzetten als vrije dagen.

© Nationale Onderwijsgids