Normal_copyright_stockfreeimages_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Ouders riskeren een forse boete als ze hun kinderen al eerder van school halen als de vakantie officieel nog niet begonnen is. Deze week heeft de gemeente Rotterdam extra controleurs ingezet om dit verzuim aan te pakken. Leerplichtambtenaren controleren hierbij op scholen of er kinderen missen in de klas. Dat meldt Metro.

Leerplichtambtenaren hebben in totaal vijftig basisscholen doorgelicht in hun zoektocht naar ouders die hun kinderen te vroeg van school halen. Bij de controle telden de ambtenaren het aantal kinderen in een klas. Bij afwezigheid van leerlingen, werd gecontroleerd of er sprake was van ongeoorloofd verzuim. Ouders zijn hun kinderen eerder van school halen om iets goedkoper op vakantie te kunnen of de files te ontwijken. Maar ouders die dit doen zijn in overtreding.

De gemeente benadrukt dat alle lessen voor de kinderen belangrijk en verplicht zijn en wil dan ook dat alle kinderen tot en met de laatste dag op school zitten. Wanneer ouders geen goede reden hebben voor de afwezigheid van hun kind krijgen ze een proces-verbaal. Vervolgens legt het Openbaar Ministerie de zaak voor aan de rechter, die in de meeste gevallen een geldboete oplegt. 

© Nationale Onderwijsgids