Logo_logo_logo_header_logo

Steeds meer scholen werken met digitale leermiddelen, zoals apps en tablets. Deze middelen bieden naast innovatieve onderwijsmethoden ook nieuwe technologische mogelijkheden om persoonsgegevens te combineren en verder te verwerken. Die verwerkingen van de gegevens zijn niet zomaar toegestaan. Dit meldt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

Het CBP meldde woensdag dat ze geen verdere maatregelen neemt tegen Snappet, een organisatie die tablets met ingebouwde apps verhuurt aan basisscholen. Het CBP had geconstateerd dat Snappet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreedt, onder meer bij de verwerking van de leerresultaten van kinderen. Snappet heeft adequate maatregelen getroffen. De verwerking van persoonsgegevens in digitale leermiddelen, zo stelt het CBP, is aan regels gebonden.

Leerresultaten van minderjarigen zijn gevoelige gegevens waaraan bovendien conclusies kunnen worden verbonden met gevolgen voor het latere maatschappelijke leven. Scholen moeten zeggenschap houden over de gegevens van hun leerlingen en weten wat daarmee gebeurt. Externe technische dienstverleners moeten scholen dan ook heldere informatie geven over de gegevensverwerkingen en mogen de gegevens van de leerlingen pas gebruiken nadat scholen hier weloverwogen voor hebben kunnen kiezen. Scholen zouden dan op hun beurt ouders kunnen informeren.

© Nationale Onderwijsgids