Laptops voor schoolgebruik moet de Tweede Kamer vergoeden

Ouderorganisaties roepen de Tweede Kamer op om laptops en tablets voor school kosteloos beschikbaar te stellen voor alle leerlingen. Deze 'digitale leermiddelen’ zijn volgens de vertegenwoordigers van ouders inmiddels onmisbaar geworden voor het volgen van onderwijs en zouden daarom vergoed moeten worden. Nu komen die bijna altijd voor rekening van ouders. Dat meldt Ouders & Onderwijs. 

Niet elk kind heeft een laptop of tablet ter beschikking, terwijl op veel scholen wordt verwacht dat leerlingen deze hebben. Tenminste 44 procent van de scholen verwacht dat kinderen over een device beschikken. Dit percentage is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. In schooljaar 2018/2019 lag het gemiddelde bedrag voor leerlingen in leerjaar 1 op 419 euro. Daar komt de grafische rekenmachine voor havo en vwo nog bij. Ouders moeten deze apparaten vaak zelf financieren. De organisaties stellen dat dit voor veel ouders al een hoge kostenpost was, maar in het licht van de toenemende armoede voor steeds meer ouders een probleem wordt.  

Armoede 

Op scholen is die armoede ook zichtbaar: steeds vaker verzorgen scholen ontbijt of lunch voor leerlingen die anders zonder eten naar school komen. De ouderorganisaties stellen dat het vergoeden van de zogenoemde devices een logische oplossing is die voor veel verlichting bij ouders kan zorgen. Daarvoor zouden de devices onder de Wet gratis schoolboeken moeten komen te vallen, waardoor deze ook kosteloos verstrekt moeten worden aan leerlingen wanneer een school ze onmisbaar maakt, net zoals papieren schoolboeken. 

Digitale leermiddelen 

In 2021 is er een evaluatie van de genoemde wet uitgevoerd. Deze gaf aanleiding tot het vergoeden van de digitale leermiddelen, maar is nog onbesproken gebleven in de Tweede Kamer. De briefschrijvers willen nu dat de Tweede Kamer bij de minister aandringt om geld voor digitale leermiddelen aan scholen te geven. 

Organisaties 

De organisaties die de brief hebben opgesteld zijn: Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, oudervereniging Balans, Stichting Voor Werkende Ouders, Onderwijs Consumenten Organisatie, Netwerk Ouderinitiatieven.

Door: Nationale Onderwijsgids