Normal_sander_dekker_vvd

Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten, zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les.

Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen maakt inmiddels werk van uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen dan andere leerlingen. Volgens Dekker is er al veel in gang gezet op scholen. “Steeds meer scholen organiseren iets extra’s voor hun talenten, zoals het volgen van colleges op de universiteit. Leerlingen vinden dit boeiend, maar vervelen zich vaak nog steeds in de reguliere lessen. Ik wil scholen stimuleren om ook tijdens de gewone lessen te zorgen dat toptalent aan zijn trekken komt.”

Een aantal maatregelen die Dekker vorig jaar al heeft aangekondigd, richten zich op het flexibeler organiseren van het onderwijs. Het wetsvoorstel Modernisering onderwijstijd dat komend schooljaar in werking treedt, maakt het mogelijk om leerlingen op hun eigen tempo te laten leren en ook buiten de schoolmuren onderwijs te laten volgen. Het eindexamenbesluit is zo aangepast dat leerlingen vakken eerder kunnen afronden. Ook worden middelbare scholen gestimuleerd om leerlingen de mogelijkheid te bieden hun beste vakken op een hoger niveau te doen. Dekker wil de komende tijd nog meer stappen zetten. Zo wil hij dat basisscholen vakdocenten kunnen inzetten voor alle vakken en wil hij goed kijken naar het maatwerkdiploma.

Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen leerlingen belonen met een judicium cum laude op hun diploma. Bijzondere prestaties buiten de reguliere lessen kunnen leerlingen op steeds meer scholen vastleggen op een plusdocument. De komende jaren wil Dekker er samen met minister Bussemaker van Onderwijs voor zorgen dat leerlingen die een voorsprong hebben een soepele overgang hebben naar de volgende school of naar de universiteit en niet allerlei bekende stof nog eens over moeten doen.

Om scholen en leraren te ondersteunen bij het uitdagen van toptalent zijn acht regionale Talentnetwerken opgezet. Verschillende lerarenopleidingen en pabo’s werken mee aan een onderzoek met als doel om leraren te helpen om op een praktische manier toptalenten binnen de les extra uitdaging te bieden. Dit jaar komt er al een toolbox beschikbaar, met voorbeelden voor een aantal vakken.  Via www.talentstimuleren.nl is meer informatie te vinden voor leraren en andere onderwijsprofessionals. 

© Nationale Onderwijsgids