Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Er moet standaard een kinderrechtentoets uitgevoerd worden als nieuwe wetgeving wordt ontwikkeld die gevolgen heeft voor kinderen. Hiervoor pleit kinderombudsman Marc Dullaert in de vorige week gepubliceerde Kinderrechtenmonitor 2014. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

'Er worden wetten gemaakt die over kinderen gaan, maar kinderen worden nergens geconsulteerd,' zo stelt Dullaert. Kinderen hebben echter op basis van het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. 'In Nederland kunnen we daar nog enorme stappen in maken, niet alleen bij het maken van wetten en beleid, maar ook in gerechtelijke en bestuurlijke procedures.' De kinderombudsman pleit daarom voor de invoering van een kinderrechtentoets. Deze toets moet de belangen van kinderen gaan wegen en kinderen kunnen zelf hun mening geven over de voorgestelde wet.
 

© Nationale Onderwijsgids