Normal_diploma_certificaat

Elke student die de universiteit met een master-diploma verlaat, heeft de maatschappij zo'n 167.000 euro gekost. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de investeringen van de overheid, om bijvoorbeeld betere docenten te werven, zijn de kosten voor opleidingen op alle onderwijsniveaus het afgelopen jaar gestegen. Dat meldt Volkskrant.

Het CBS heeft het hele onderwijstraject, vanaf het basisonderwijs, meegenomen om de kosten voor een diploma te berekenen. Met name in het primair en voortgezet onderwijs is de overheid meer geld gaan stoppen in goede leraren. Een diploma aan het vwo kost nu ongeveer 100.000 euro. Daarvan is bijna de  helft al opgegaan aan de basisschool.

Studeren aan de universiteit is ook duurder geworden. Vorig jaar gaf de overheid zo'n 100 miljoen euro meer uit dan in 2012. In het hbo bleven de kosten per student ongeveer gelijk. Het overgrote deel van de kosten voor onderwijs betaalt de overheid maar ook het bedrijfsleven en gezinnen dragen bij.

Het bedrijfsleven levert een groot deel van de investeringen in stages en leerbanen. In de afgelopen tien jaar zijn die investeringen bovendien gestegen doordat steeds meer studenten van het mbo en hbo een stage lopen. Het aandeel van gezinnen is in diezelfde periode juist kleiner geworden. Zij betalen schoolbijdragen en collegegelden.

© Nationale Onderwijsgids