Logo_logo
Op 27 november wordt de Dyade Bestuursbokaal uitgereikt aan het schoolbestuur met het beste onderwijsjaarverslag van 2013. In aanloop naar deze uitreiking zijn vijf schoolbesturen in het primair onderwijs genomineerd. De prijs is in het leven geroepen omdat een duidelijk jaarverslag het makkelijker maakt voor partijen om het leereffect te bediscussiëren en zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit meldt de PO-Raad.
 
Het bestuur van een school legt in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Een goed jaarverslag geeft een helder antwoord op de volgende drie vragen: Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? En wat hebben we bereikt? Het jaarverslag is niet alleen belangrijk voor de controle van waar het geld en middelen aan zijn besteed, het jaarverslag geeft ook inzichten in wat het leereffect is geweest van maatregelen. Een goed verslag kan dan ook het antwoord geven op de vraag: Wat kan er in de toekomst beter? Een goed jaarverslag draagt dus bij aan goed onderwijs en dat is precies de reden waarom Dyade Dienstverlening Onderwijs het Bestuursbokaal uit is gaan reiken aan de school die het beste jaarverslag opstelt. 
 
De volgende vijf primair onderwijsschoolbesturen zijn genomineerd: 
Stichting Kolom te Amsterdam
Stichting Surplus te Slootdorp
Stichting LOGOS te Leerdam
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland (O2A5) te Arkel
Stichting Meerkring, Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
 
Er zijn ook vijf besturen uit het voortgezet onderwijs genomineerd. Ook hier zal een jury de jaarverslagen beoordelen, alleen dan wel per categorie onderwijs. Welke besturen de bokaal mee naar huis nemen wordt op donderdag 27 november bekend gemaakt. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal de prijs uitreiken. 
 
© Nationale Onderwijsgids