Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Vandaag wordt er door de SGP en D66 een initiatiefwet ingediend waarin staat dat scholen en leraren zelf meer ruimte moeten krijgen om te bepalen hoe zij goed onderwijs geven. De PvdA en VVD willen dat de onderwijsinspectie stopt met het beoordelen van scholen op basis van de toetsresultaten. Dit melden de NOS en NU.nl. 

De onderwijsinspectie moet leraren en scholen minder op de huid zitten. Met de initiatiefwet die de D66 en SGP  vandaag in willen leveren, met de steun van de CDA, hopen de partijen te realiseren dat de bemoeizucht van de inspectie ingeperkt wordt. Volgens SGP-Kamerlid Bisschop is het niet de bedoeling dat de inspectie scholen haar visie oplegt. Dit gebeurt nu wel. "Zij moet geen sta-in-de-weg zijn, maar een kritische vriend." Als voorbeeld geeft Bisschop het afnemen van Citotoetsen bij kleuters. Hier is geen wettelijke basis voor, terwijl de inspectie het wel eist. 
 
De PvdA en VVD willen dat de Inspectie van het Onderwijs stopt met het beoordelen van scholen op basis van de toetsresultaten. Kamerlid Loes Ypma van de PvdA roept daarom tijdens de begrotingsbehandelingen onderwijs staatssecretaris Sander Dekker op om de werkwijze van de inspectie aan te passen. Uit onderzoek van de DUO bleek dat 55 procent van de scholen vindt dat het toezicht anders moet. De meerderheid van de middelbare scholen gaf aan de DUO aan dat ze vinden dat ze te veel op toetsresultaten afgerekend worden. Er zou te weinig oog zijn voor de situatie voor de individuele leerling en de plaatselijke omstandigheden. Docenten stelden daarnaast voor dat er een vaste inspecteur komt die regelmatig met de scholen in gesprek gaat. 
 
Karin Straus (VVD): "Een school is meer dan een verzameling toetsresultaten. Daar waar scholen de basiskwaliteit op orde hebben zouden zij zelf veel meer moeten aangeven wat zij verstaan onder kwaliteit", aldus het VVD-Kamerlid. 
 
© Nationale Onderwijsgids