Logo_maastricht_university

Vandaag wordt de Academische Werkplaats Onderwijs van de Universiteit van Maastricht officieel geopend. Na de opening aanvaardt prof. dr. Inge de Wolf de bijzondere leerstoel 'Education Systems'. In haar oratie presenteert ze de eerste onderzoeksresultaten van de nieuwe werkplaats: Nederlandse leraren in het primair en voortgezet onderwijs rekenen beter dan de gemiddelde Nederlander, maar minder goed dan een HBO of universitair opgeleide. 

De bijzondere leerstoel van prof. dr. Inge de Wolf wordt gefinancierd door de Inspectie van het Onderwijs, waar ze ook werkzaam is als coördinerend inspecteur voor het jaarlijkse Onderwijsverslag. De Inspectie is mede-initiatiefnemer van de Academische Werkplaats Onderwijs. De werkplaats bouwt voort op de jarenlange samenwerking van de onderzoeksgroep onderwijs van het Department of Economics met het onderwijsveld.

De Academische Werkplaats Onderwijs is een nieuw platform waarin verschillende partijen uit het onderwijsveld samenwerken in onderwijsonderzoek. Wat zijn de sterke en zwakke punten van het Nederlandse onderwijsstelsel? Hoe kan het systeem beter faciliteren in een optimale toekomst voor leerlingen? Deze en andere vragen worden vanaf nu onderzocht.

Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals brengen hun expertise en ideeën in en doen onderzoek dat niet alleen aansluit op actuele onderwijsvraagstukken, maar ook bijdraagt aan de aanpak hiervan. Centraal staat daarbij de vraag hoe de juiste leerling op de juiste plek terecht komt en zo optimale kansen krijgt. Andere thema's zijn onder meer schoolloopbanen, leraren, zorgleerlingen en het curriculum.

Zo wil de Werkplaats de komende periode meer inzicht verwerven in de vraag wie er in Nederland leraar wordt. Ook de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt bekeken. e afgelopen maanden voerden de onderzoekers van de Academische Werkplaats Onderwijs een reeks gesprekken met een groep leraren, bestuurders en schoolleiders. Het bleek onder meer dat er nog weinig goede cijfers zijn over de vraag welke leerling naar welk vervolgonderwijs gaat en wat zijn kansen zijn om die opleiding succesvol af te ronden. Een deel van de betrokkenen heeft het gevoel dat de uitkomsten voor leerlingen niet altijd optimaal zijn.

© Nationale Onderwijsgids