Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Nu bijna alle basisscholen en middelbare scholen voldoen aan de minimumeisen, gaat de Onderwijsinspectie de normen herzien. De Inspectie wil daarmee scholen stimuleren verder te verbeteren. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. 

Kwaliteitsprofiel
De inspectie wil het toezicht op scholen gaan differentiëren. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar resultaten in taal en rekenen. Vanaf 2016 zal de Inspectie van elke school een kwaliteitsprofiel publiceren waarin staat wat de school goed doet en wat beter kan. Daarbij wordt ook gelet op sociale vaardigheden van leerlingen, de veiligheid op school, de leergroei, de ambities van de school en het oordeel van leerlingen en ouders.

Pilots
Scholen die goed presteren hoeven van de Inspectie vanaf 2016 minder controles te verwachten. Bij het zogeheten 'inspectieluw' toezicht komt de Inspectie slechts een keer in de zes in plaats van vier jaar langs. “Inspectietoezicht is er om scholen te helpen hun kwaliteit te verbeteren. Dat bekent dat de Inspectie maatwerk moet leveren. Belangrijke voorwaarde is voor dit gedifferentieerde toezicht is dat leerlingen, leraren en schoolleiders er nauw bij betrokken zijn. Hun belangen moeten ten alle tijde voorop staan,” zegt minister Bussemaker. Vanaf 1 augustus start een grootschalig experiment met inspectieluw toezicht op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. OOk wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het mbo.

Afrekencultuur
De PO Raad is kritisch over de veranderplannen van de Onderwijsinspectie. De raad vindt dat de Inspectie te vroeg is met het aanpassen van de normen. De raad vreest dat scholen die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het onderwijs te verbeteren niet worden gestimuleerd verder te groeien maar juist worden afgestraft. Ook ziet de brancheorganisatie niets in het kwaliteitsprofiel dat de Inspectie wil publiceren. “Daardoor lijkt er juist in oordelende zin meer 'bemoeizorg' van de Inspectie te komen. Het is goed dat de Inspectie naar meer kijkt dan alleen de opbrengsten van taal en rekenen, maar dan moet dat in stimulerende zin en niet als extra onderdeel van de beoordeling. Dat versterkt een afrekencultuur,” aldus de PO Raad.

© Nationale Onderwijsgids