Boekje Iedereen kan sporten van NOC*NSF

ZWOLLE - Tijdens de landelijke studiedag voor vakleerkrachten in het primair onderwijs is het boekje Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs gepresenteerd. Het boekje is een uitgave van NOC*NSF. Daarover bericht de website van deze sportkoepel.

Doel van Iedereen kan sporten is om (vak)leerkrachten, trainers bij sportverenigingen en anderen die actief zijn in de sport handvatten te bieden om sportactiviteiten zodanig te ontwikkelen en aan te passen dat ook kinderen met een handicap daaraan kunnen meedoen.

In het boekje zijn de meest voorkomende handicaps beschreven. Per handicap worden praktische tips gegeven om te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school.

U kunt het boekje gratis downloaden op de website van NOC*NSF.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres