asbest schoolgebouwen onderzoek po-raad

DEN HAAG - Asbest en schoolgebouwen. Het is een ongewenste combinatie, die helaas nogal eens voorkomt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoeken in welke schoolgebouwen asbest verwerkt is. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Scholen die na brieven in 2011 en 2012 nog niet hebben gereageerd op eerdere vragen hierover van kenniscentrum Infomil, krijgen binnenkort opnieuw een brief. Deze scholen kunnen in oktober door de ILT worden gebeld om alsnog inzicht te geven in hun situatie.

De ILT heeft die informatie nodig om deze te kunnen verwerken in de Atlas leefomgeving. Op die door iedereen te raadplegen kaart staat vermeld welke schoolgebouwen asbestvrij zijn.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres