Werkloosheid in eurozone onder jongeren gestegen

De werkloosheid in de eurozone is in januari iets gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid vorige maand uit op 6,7 procent, in januari 2022 was dat nog 6,9 procent. De werkloosheid onder jongeren nam wel toe.

In totaal schat Eurostat in dat ruim 13,2 miljoen mensen werkloos waren in de EU, waarvan iets minder dan 11,3 miljoen mensen in de eurozone. Op jaarbasis is dat een daling van respectievelijk 318.000 en 220.000 mensen, aldus het statistiekbureau.

Werkloze jongeren 

Het aantal werkloze jongeren (jonger dan 25 jaar) is daarentegen toegenomen. Aan het begin van dit jaar hadden bijna 2,8 miljoen jongeren in de EU geen werk, waarvan iets minder dan 2,3 miljoen in de eurozone. Dat is een stijging van respectievelijk 116.000 en 112.000 in vergelijking met het begin van 2022.

Spanje 

In Spanje was de werkloosheid het hoogst, daar had 13 procent van de beroepsbevolking geen baan, in lijn met voorgaande maanden. Voor Nederland meldde Eurostat een werkloosheid van 3,6 procent, wat neerkomt op ongeveer 360.000 werklozen. Dat was iets meer dan de 3,5 procent in december. De jeugdwerkloosheid nam in Nederland eveneens met 0,1 procentpunt toe tot 7,6 procent.

Door: ANP