Deel coalitie niet overtuigd door wetsvoorstel malafide scholen

Coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie lijken nog niet overtuigd van een nieuwe wet die de minister van Onderwijs meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij misstanden op onderwijsinstellingen. Donderdag werd gedebatteerd over een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over steviger ingrijpen op malafide onderwijsinstellingen. Een eerder wetsvoorstel kreeg echter kritiek van de Raad van State (RvS), waarop het kabinet opnieuw naar de tekentafel moest. Nu blijkt dat het oorspronkelijke wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tot ongeloof van het CDA en de ChristenUnie is de kritiek van de RvS dus niet ter harte genomen.

Wanbeheer

De nieuwe wet voorziet in de verruiming van de definitie van 'wanbeheer' op onderwijsinstellingen. Daardoor kan de minister ingrijpen als de kwaliteit van onderwijs tekortschiet volgens de onderwijsinspectie. Binnen de huidige wet kan de minister bijvoorbeeld alleen ingrijpen bij financieel wanbeheer, als er onderwijsgeld wordt besteed aan zaken waar dat niet voor bedoeld is. Ook zorgt de nieuwe wet ervoor dat de inspectie en de minister sneller kunnen ingrijpen.

Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) vraagt zich af in hoeverre de nieuwe wet proportioneel en noodzakelijk is. Juist die kritiek leverde de RvS eerder ook. Van der Graaf vraagt zich daarom af waarom minister Dennis Wiersma (Onderwijs) zijn bevoegdheden wil verruimen.

Ook CDA-Kamerlid René Peters is kritisch. Zo was naar aanleiding van het advies van de RvS het voorstel namelijk zo aangepast, dat de minister alleen kon ingrijpen bij "ernstige vermoedens". In het wetsvoorstel dat nu voorligt zijn "redelijke vermoedens" voldoende. Peters is bang dat de wet leidt tot "incidentenpolitiek", waarbij de Kamer van het kabinet kan eisen om in actie te komen bij problemen op scholen.

Niet overtuigend

Minister Wiersma leek beide Kamerleden nog niet te kunnen overtuigen met zijn antwoorden. Volgens Wiersma is er een "slagvaardig instrument" nodig, waarbij de woorden 'ernstig' en 'redelijk' juridisch nogal van elkaar verschillen. Wel benadrukte hij dat er alleen een beroep wordt gedaan op de wet in uiterste gevallen, naar aanleiding van een inspectierapport.

Het debat over het wetsvoorstel werd donderdag niet afgerond, maar zal waarschijnlijk vóór de zomer worden hervat.

Door: ANP