Nieuwe cao voortgezet onderwijs, structurele loonsverhoging van 1,8 procent

Personeel in het voortgezet onderwijs krijgt er dit jaar eenmalig én op vaste basis geld bij. De onderwijsbonden en de werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Volgens de Algemene Onderwijsbond is er veel meer geld nodig om alle problemen in het middelbaar onderwijs op te lossen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De vakbonden hebben samen met de VO-Raad een akkoord bereikt met een eenjarig cao. Dit loopt dan van 1 januari dit jaar tot aan 31 december van dit jaar. De eindejaarsuitkering wordt dan verhoogd naar een dertiende maand. Daarnaast worden ook alle salarissen per 1 oktober 2021 verhoogd met 1,5 procent. En het is de bedoeling dat in november alle fulltime medewerkers een eenmalige bruto-uitkering van 800 euro ontvangen. 

Werkgroep

Inmiddels is er ook een werkgroep bestaande uit zestig leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en bestuurders bezig met een plan. In dat plan komt te staan hoe ze de werkdruk kunnen verminderen en wat het taakbeleid inhoudt. Aan het einde van het jaar worden de eerste resultaten verwacht en deze worden dan meegenomen in de onderhandelingen van een cao voor 2022. De afspraken die dit jaar gemaakt zijn moeten nog wel goedgekeurd worden door de vakbonden. 

Eerder deze week kwam ook al naar buiten dat er een loonsverhoging kwam voor alle basisschoolmedewerkers. 

Door: Nationale Onderwijsgids