Iets meer vrouwen op de technische arbeidsmarkt, instroom onderwijs dalende

Het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt neemt voorzichtig toe. Momenteel oefenen 226.000 vrouwen in Nederland een technisch beroep uit; in 2013 was dit aantal 162.000. Het totaal aandeel ligt echter nog pas op 14 procent. Bovendien laten de instroomcijfers in het voortgezet onderwijs, ook die van meisjes, helaas een dalende lijn zien. Dit meldt Monitor Techniekpact.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die vandaag is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact. De bouwsector kent relatief de grootste stijging. Daar werken nu 6000 vrouwen in een technische functie; een verdrievoudiging ten opzichte van 2013. 
 

Turbo erop, ook in het onderwijs

“Een positieve ontwikkeling, maar het is echter een kleine stap in de juiste richting”, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. “Het is nu het moment om hier het verschil te gaan maken. Zeker ook omdat de instroomcijfers in het voortgezet onderwijs, ook die van meisjes, helaas een dalende lijn kennen. De turbo moet erop.”
 
De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. De meest opvallende ontwikkelingen en trends: 
 
Het aantal vrouwen met een technisch beroep steeg van 201.000 in 2018 naar 226.000 in 2020. Het totaal aandeel van vrouwen in een technisch beroep bedraagt momenteel 14 procent. De bouwsector en de ict-sector zijn qua stijging de koplopers. De ict-sector kent in absolute aantallen de grootste stijging. Tussen 2013 en 2020 zijn er 30.000 vrouwen met een ict-beroep bijgekomen, een stijging van 83 procent. Het totale aandeel vrouwen in ict-beroepen bedraagt 16 procent. 
 
Het aantal personen met een technisch beroep is tussen 2013 en 2020 gestegen van 1.395.000 naar 1.573.000. Specifiek voor de ict-beroepen zijn deze aantallen 276.000 in 2013 en 406.000 in 2020. 
 

Aantal leerlingen met n-profiel neemt af

Het aandeel leerlingen dat kiest voor een n-profiel (natuur) op havo en vwo neemt verder af. Vooral bij jongens is er sprake van een negatieve trend. Bij de meisjes is een begin van eenzelfde negatieve trend zichtbaar. Jongens: Havo: van 47 procent (2014/2015) naar 40 procent (2020/2021) | Vwo: van 66 procent (2015/2016) naar 60 procent (2020/2021). Meisjes: Havo: van 39 procent (2018/2019) naar 37 procent (2020/2021) | Vwo: van 6 0procent (2017/2018) naar 58 procent (2020/2021).
 

Aantal vrouwelijke bèta-docenten neemt toe

In het voortgezet onderwijs geven vrouwen steeds vaker bèta-technische lesuren. Ten opzichte van 2009 is het aandeel dat door vrouwen wordt gegeven gestegen met 27 procent naar 37 procent in 2019. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids