Steeds wisselende scholen en docenten door huisvestingsproblemen

Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. Dit melden ANP en de Kinderombudsman.

Kalverboer noemt huisvesting cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving zodat een kind goed kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen. Armoede is een belangrijke oorzaak voor problemen rond wonen. "Huisvestingsproblemen voor kinderen strekken verder dan alleen een gebrek aan een dak boven hun hoofd. Kinderen worden geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die geen of onvoldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit zijn schadelijke gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen."

In de gesprekken die met kinderen zijn gevoerd zegt een 15-jarig meisje dat ze binnen 2,5 jaar al in de zevende gemeente woont: "Ik wil graag aan mijn toekomst denken. Maar ik moet steeds opnieuw beginnen. Nieuw huis, nieuwe mensen, nieuwe school en docenten. En ik moet steeds mijn vrienden achterlaten. Het is stom. Het is heel erg moeilijk."

De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en rijksoverheid kregen toen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Integraal kinderarmoedebeleid is beleid waarin het kind dat armoede ervaart, centraal staat. De aanpak moet zijn gericht op alle gebieden waar kinderarmoede doorwerkt, zoals onderwijs, gezondheid én (gebrek aan) huisvesting.

Door: Nationale Onderwijsgids