Het is augustus: tijd voor de periodieke salarisverhoging en bindingstoelage

Deze maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt de jaarlijkse bindingstoelage voor het voortgezet onderwijs uitbetaald. 

De bindingstoelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008/2009, aldus Ambtenarensalaris.nl. De extra vergoeding is bedoeld voor medewerkers in het voorgezet onderwijs om hen te behouden voor het onderwijs. Voorwaarde voor het ontvangen van de uitkering is dat een docent aan het maximum van zijn salarisschaal zit en voldoende functioneert. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald. 
 
Een docent in het voortgezet onderwijs krijgt deze maand, op basis van de cao VO 2020, 1567,58 euro. De bindingstoelage voor onderwijsondersteunend personeel in schaal 9 en medewerkers in een directiefunctie bedraagt 260,03 euro. Team- of afdelingsleiders in schaal 12 (per 1 januari 2019) krijgen 1.567,58 euro.
 

Bindingstoelage po en mbo

Sinds 2019 is de bindingstoelage voor het primair onderwijs verwerkt in de nieuwe salarisschalen. Deze vergoeding worden daarom niet meer apart uitbetaald. In de nieuwe cao worden alleen het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de uitkering voor de Dag van de Leraar nog apart uitbetaald. Voor het mbo is het vanaf 2016 niet meer apart.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Ambtenarensalaris.nl