Normal_agriculture-backyard-blur-close-up-296230

Het vmbo heeft er een nieuw lespakket bij: ‘The Biggest Little Farm’. Het lespakket is voor vmbo-leerlingen binnen het profiel Groen die hiermee leren over natuurinclusieve landbouw. Dit meldt RTV Oost. 

Natuurinclusief boeren verbetert de grond en de biodiversiteit, vertelt boerin Sanne Beld die samen met Rosemarie Slobbe het lespakket ontwikkelde. “Het is vooral geschikt rondom Natura 2000-gebieden.” Daarvan zijn er in Nederland 161. Deze gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

Biodiversiteit versterken

Biodiversiteit versterk je bijvoorbeeld door als boer elke dag de dieren te verplaatsen, zodat planten op gegraasde gebieden kunnen herstellen. De wortels van deze planten nestelen zich daardoor steeds dieper in de grond. En dat is wat de vmbo-leerlingen ook leren: ze lezen in het lespakket over een gezonde bodem, het krijgen van een vruchtbare bodem, het bodemvoedselweb en meer.

Het gratis lespakket is te downloaden via de website van Wageningen Universiteit, die een zogenoemde wetenschapswinkel heeft opgezet voor kringlooplandbouw, waaronder natuurinclusief boeren valt. 

Door: Nationale Onderwijsgids