School wil tegen de afspraak in met formule diplomacijfers van leerlingen opvijzelen
Het gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort wil de eindcijfers van alle examenleerlingen tot ruim een half punt verhogen. De school vindt het oneerlijk dat leerlingen die goed zijn in examens doen, hiervan nu niet kunnen profiteren omdat het Centraal Eindexamen geschrapt is. De VO-raad vindt het voornemen zeer onwenselijk. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 
Nu door de coronacrisis de Centrale Eindexamens geen doorgang konden vinden, moeten scholen de cijfers van de schoolexamens op het einddiploma vermelden. Maar volgens  het Johan van Oldenbarnevelt is dat oneerlijk: leerlingen van het JvO maken het CE altijd heel goed, en worden op deze manier achtergesteld.
 

Formule moet diplomacijfers opkrikken

De school laat daarom een formule los op de diplomacijfers zodat deze hoger uitvallen en ‘aansluiten bij het intellectuele niveau van de examenkandidaten’. Per vak komt het gemiddelde verschil over vijf jaar tussen de schoolexamens en het centraal eindexamen erbij. Van 0,1 punt erbij voor economie tot 0.6 punt voor wiskunde A. Frans en scheikunde doen 0,2 punt. Voor Engels wordt dat 0,4 punt bovenop het eindcijfer, schrijft het AD.
 

‘Zeer onwenselijk’

De VO-raad noemt de maatregel van het Amersfoortse gymnasium zeer onwenselijk en vraagt zich af of het juridisch verantwoordbaar is. Bovendien is het niet eerlijk naar de andere middelbare scholen. De landelijke afspraak was dat iedere school de diplomacijfers zou baseren op alleen de resultaten van de schoolexamens. “ Dan kun je niet als enige school punten erbij gaan tellen. Leerlingen dienen beoordeeld te worden op hun eigen prestaties.” Bovendien mag een leerling dit jaar voor twee vakken een resultaatsverbeteringstoets maken als ze niet tevreden zijn over de behaalde cijfers.
 

‘Volstrekt verdedigbaar’

Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad vinden de compensatie echter ‘volstrekt verdedigbaar’. “Er is geen reden om aan te nemen dat de huidige examenleerlingen afwijken van het patroon dat al jaren op de school te zien is. Namelijk dat de punten op het Centraal Schriftelijk aanzienlijk hoger liggen voor een aantal vakken dan bij de schoolexamens.”
 

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie is op de hoogte gesteld van de maatregel. Hoewel het bestuur claimt dat zij niet te horen hebben gekregen dat de formule niet is toegestaan, zegt de inspectie nog te wachten op een nadere toelichting. “Er is een aantal open eindjes. Vervolgens moeten we bezien of de maatregel standhoudt.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids