Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

De Onderwijsinspectie heeft vanochtend het inspectierapport van de Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs gepubliceerd. Hierin wordt de school als zeer zwak bestempeld. Het schoolbestuur was eerder naar de rechter gestapt om te voorkomen dat het kritische rapport openbaar zou worden. Dit meldt AOb.

De inspectie deed afgelopen voorjaar onderzoek op de Utrechtse school, en breidde deze uit tot kwaliteitsonderzoek vanwege signalen over de sociale veiligheid en het sociaal pedagogische klimaat. Volgens de onderwijsinspectie zijn de lessen onvoldoende, moet de ondersteuning aan leerlingen beter en moeten de aanwezige kinderen zich veilig kunnen voelen. Ook moeten het bestuur en de schoolleiding beter op de hoogte zijn van de problemen en het kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast moet het bestuur meer in gesprek gaan met ouders en docenten, schrijft NU.nl. 
 
De school kreeg van de inspectie het predicaat ‘zeer zwak’. Het schoolbestuur was het niet eens met dat oordeel en stapte naar de rechter om de publicatie van het inspectierapport tegen te houden. De rechter zag hiervoor niet genoeg reden en wees het verzoek af. De school heeft nu een jaar de tijd om aan de kritiekpunten te werken. Daarna volgt een nieuw onderzoek. Mocht hieruit blijken dat er niet genoeg verbeteringen zijn doorgevoerd, dan kan het onderwijsministerie besluiten maatregelen te nemen. 
 
Twee andere Scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn in het afgelopen jaar ook naar de rechter gestapt om het rapport van de Onderwijsinspectie. De inspectie concludeert daarin onder meer dat het schoolbestuur geen tegenspraak organiseert zoals bedoeld in de wet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids