Normal_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het LAKS herkent de grote problemen rond online pesten uit het vandaag gepubliceerde CBS-onderzoek. Uit de LAKS-Monitor, het tweejaarlijkse onderzoek dat het LAKS uitvoert onder tienduizenden scholieren, blijkt dat het al 4 jaar niet lukt het percentage jongeren dat online gepest wordt te laten dalen. Voorzitter van het LAKS Pieter Lossie: “De zorgwekkende conclusies van het onderzoek zijn voor ons geen verrassing. Al jaren krijgen wij signalen van scholieren dat het slecht gesteld is met de online veiligheid.” Dit meldt het LAKS.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren pleit ervoor leerlingen intensief en structureel te betrekken bij de aanpak van online pesten op scholen. Lossie: “Scholen zijn al verplicht beleid te voeren om pesten aan te pakken, maar hoe dit wordt vormgegeven verschilt ontzettend per school. In de praktijk zien we dat leerlingen weinig tot nooit worden betrokken bij het pestbeleid, en mede daardoor het bestaan ervan niet kennen. Terwijl leerlingen zelf als geen ander weten hoe ze online met elkaar omgaan. Die kennis is cruciaal.”
 

Aandacht voor diversiteit

Uit het onderzoek blijkt verder dat homo- en biseksuele scholieren twee keer zo vaak online gepest worden dan heteroseksuele scholieren. Het LAKS ziet dit terug in eigen onderzoek, waarin LHBTI-scholieren aangeven dat meer aandacht voor gender- en seksuele diversiteit hun gevoel van veiligheid bevordert.
 

Digitale weerbaarheid

Uit de conclusies van het onderzoek blijkt de noodzaak voor wettelijke verankering van onderwijs over digitale veiligheid en seksuele diversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door meer aandacht voor de digitale kant van sociale veiligheid in de wet en door deze onderwerpen op te nemen in het lesprogramma. Lossie: “Het wordt echt tijd dat online veiligheid op scholen serieus wordt genomen, leerlingen betrokken worden bij dit onderwerp, en dat er nationaal steviger beleid op wordt gevormd.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids