Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Het inspectierapport van de Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs mag gewoon gepubliceerd worden van de rechter. Het schoolbestuur wilde niet dat het kritische rapport, waarin de school als zeer zwak wordt bestempeld, openbaar zou worden. Dit meldt AOb.

Op 10 januari mag de onderwijsinspectie het rapport publiceren. Tot die tijd kan het bestuur een zienswijze insturen die erbij wordt gevoegd.
 

Uitgebreid onderzoek

De inspectie deed afgelopen voorjaar onderzoek op de Utrechtse school, en breidde deze uit tot kwaliteitsonderzoek vanwege signalen over de sociale veiligheid en het sociaal pedagogische klimaat. In de zomer vertrok bijna de helft van het personeel en zegde de medezeggenschapsraad het vertrouwen op in het schoolbestuur. 
 

Zeer zwak

De school kreeg van de inspectie het predicaat ‘zeer zwak’. Het schoolbestuur was het niet eens met dat oordeel en stapte naar de rechter om de publicatie van het inspectierapport tegen te houden. De rechter zag hiervoor niet genoeg reden en wees het verzoek af.
 
Twee andere Scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn in het afgelopen jaar ook naar de rechter gestapt om het rapport van de Onderwijsinspectie. De inspectie concludeert daarin onder meer dat het schoolbestuur geen tegenspraak organiseert zoals bedoeld in de wet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids